• Zarejestruj się

szkody łowieckie

 • Szkody łowieckie w uprawach rolnych

  szkody łowieckieW związku ze zdarzającymi się na terenie naszej gminy przypadkami dokonywania przez zwierzęta dzikożyjące szkód łowieckich w uprawach rolnych informujemy, że Gmina Baranów nie jest właściwym organem do którego kierować należy roszczenia z tytułu szkód łowieckich. W piśmie skierowanym do Wójta Gminy Baranów przez Pana Piotra Chmielewskiego, Sekretarza Zarządu Koła Łowieckiego "GRUNWALD" czytamy m.in.:

  "Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.03.2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. z 2010 r., poz. 272), w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1226 z późn. zm.), Zarząd Koła Łowieckiego „GRUNWALD" przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie informuje, że na terenie dzierżawionych przez nas obwodów łowieckich osobami uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych są:

  w obwodzie nr 417:Gospodarz Obwodu nr 417 - Kol. Tomasz PIETRZAK
  Zam. Elżbietów 10, 96-516 Szymanów, Tel. 696 821 330
  w obwodzie nr 401:Gospodarz Obwodu nr 401 - Kol. Cezary BARTCZAK
  Zam. Plecowice 70B, 05-088 Brochów, Tel. 601 957 386

  Jednocześnie informuję, że właściciel lub posiadacz gruntu na którym powstała szkoda (rolnik), zgłasza szkodę wyłącznie w formie pisemnej do ww. osoby, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia (w przypadku szkód wyrządzonych w sadach - w terminie 14 dni od dnia jej powstania) - wzór zgłoszenia szkody w załączeniu do pisma."

  Poniżej zamieszczamy oryginał ww. pisma, oraz formularze zgłoszenia szkód łowieckich, które należy składać bezpośrednio u wskazanych powyżej osób (Gospodarzy Obwodów).

  Informacja własna
  fot. Tygodnik Ciechanowski

  pdf-iconOryginał pisma

  pdf-iconZgłoszenie Obwód 401

  pdf-iconZgłoszenie Obwód 417

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

MOD_EBRLATESTENTRIES_NOGBMENULINK

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria