Centralny Port Komunikacyjny
  • Zarejestruj się

Gmina Baranów po zapoznaniu się z projektem ustawy, wnosi następujące uwagi:

1. Okres zamrożenia terenu na przeprowadzenie badań a następnie umieszczenia w planie rezerwacji obszaru inwestycji – łącznie lat 6 wydaje się zdecydowanie zbyt długi i niekorzystny ekonomiczne. Ten okres oczekiwania będzie skutkować wnioskami mieszkańców o zwolnienia podatkowe czyli zmniejszeniem dochodów gminy Baranów. Ograniczenie przez okres tych lat wykonywania prawa własności bez konkretnie określonej rekompensaty dla gminy spowoduje istotnie perturbacje w wykonywaniu jej zadań (pozbawiamy się dochodów).
2. Gmina Baranów jest gminą rolniczą, co oznacza, że źródłem dochodów mieszkańców jest dochód z uprawy ziemi. W projekcie ustawy nie wskazano rozwiązania dla rolników będących w okresie przedemerytalnym. Dla nich podjęcie decyzji o rozpoczęciu nowej działalności rolniczej w nowym miejscu będzie wyzwaniem przekraczających ich możliwości (organizacyjne, techniczne, etc.) – może powinna pojawić się propozycja wcześniejszych emerytur.
3. Sprawy ustalania i wypłaty odszkodowań za przejęte grunty wymagają doprecyzowania. I tak:
- ustalanie odszkodowań na podstawie grup podobnych nieruchomości, powoduje uśrednienie i czyni w wielu przypadkach odszkodowanie mało realnym (domek jednorodzinny może być o różnym standardzie i wartości, jeden mieszkaniec straci a drugi zyska),
- nie jest sprecyzowana wycena gruntów gdy wartość gruntu jest determinowana przez różne czynniki warunkujące wartość nieruchomości (czy płacę za grunt rolny czy za grunt pod działalność),
- nieruchomości zamienne powinny być konkretniej ustalone i doprecyzowane, np. co z przeniesieniem gospodarstwa rolnego, co z kosztami przeniesienia tegoż gospodarstwa i ewentualnego urządzenia go na nowym miejscu,
Ustawa nie daje odpowiedzi na te pytania.
4. Nasuwa nam się pytanie - czy ustawa nie mogłaby być skonkretyzowana (krótsza) – poruszona problematyka i powtórzenia chociażby wymienianie ustaw wielokrotne czyni akt mało czytelnym w korzystaniu.
5. Projekt nie zawiera rozwiązań finansowych za korzystanie z majątku gminy (dróg, instalacji wodociągowej, etc.).
6. Czy są przewidziane rozwiązania zastępcze dla mieszkańców w związku z przemieszczaniem się ich w obszarze gminy.
7. Brak rekompensat dla gminy z tytułu utraty dochodów podatkowych w okresie przejściowym:
–udziału gminy w PIT w związku z odpływem mieszkańców,
–podatku od nieruchomości i rolnym z terenów zajętych pod inwestycję.

projekty-unijne

referendum-w-baranowie

Indeks Jakości Powietrza

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Dwużnik
Obszar lotniska
Witam, Według kolejnej z mapek wschodnia granica CPK kończy się na strumyku Pisia Tuczna zaraz za Stanisławowem. Wybudowany dom jest położony od Pisi w linii prostej 300 metrów we wsi Basin. Jak takie grunty będą brane pod uwagę? Jak wyglądają plany infrastruktury drogowo-kolejowej dl...
wtorek, 19, czerwiec 2018
Piłowski
cpk
Panie ministrze czy mozna jakoś pomuc przy realizacji tak wielkich planów dla rozwoju polski
środa, 13, czerwiec 2018
Piłowski
cpk
kiedy zacznie się wstępny wykup bardzo duzo ludzi jest zainteresowanych krzykacze na spotkaniu chcą kupic od rolników ziemie po duzo mniejszych pieniądzach jak by nie było lotniska i zadowoli się kilka osób a nie cały kraj jest w tym interes
środa, 13, czerwiec 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl