Centralny Port Komunikacyjny
  • Zarejestruj się

Gmina Baranów po zapoznaniu się z projektem ustawy, wnosi następujące uwagi:

1. Okres zamrożenia terenu na przeprowadzenie badań a następnie umieszczenia w planie rezerwacji obszaru inwestycji – łącznie lat 6 wydaje się zdecydowanie zbyt długi i niekorzystny ekonomiczne. Ten okres oczekiwania będzie skutkować wnioskami mieszkańców o zwolnienia podatkowe czyli zmniejszeniem dochodów gminy Baranów. Ograniczenie przez okres tych lat wykonywania prawa własności bez konkretnie określonej rekompensaty dla gminy spowoduje istotnie perturbacje w wykonywaniu jej zadań (pozbawiamy się dochodów).
2. Gmina Baranów jest gminą rolniczą, co oznacza, że źródłem dochodów mieszkańców jest dochód z uprawy ziemi. W projekcie ustawy nie wskazano rozwiązania dla rolników będących w okresie przedemerytalnym. Dla nich podjęcie decyzji o rozpoczęciu nowej działalności rolniczej w nowym miejscu będzie wyzwaniem przekraczających ich możliwości (organizacyjne, techniczne, etc.) – może powinna pojawić się propozycja wcześniejszych emerytur.
3. Sprawy ustalania i wypłaty odszkodowań za przejęte grunty wymagają doprecyzowania. I tak:
- ustalanie odszkodowań na podstawie grup podobnych nieruchomości, powoduje uśrednienie i czyni w wielu przypadkach odszkodowanie mało realnym (domek jednorodzinny może być o różnym standardzie i wartości, jeden mieszkaniec straci a drugi zyska),
- nie jest sprecyzowana wycena gruntów gdy wartość gruntu jest determinowana przez różne czynniki warunkujące wartość nieruchomości (czy płacę za grunt rolny czy za grunt pod działalność),
- nieruchomości zamienne powinny być konkretniej ustalone i doprecyzowane, np. co z przeniesieniem gospodarstwa rolnego, co z kosztami przeniesienia tegoż gospodarstwa i ewentualnego urządzenia go na nowym miejscu,
Ustawa nie daje odpowiedzi na te pytania.
4. Nasuwa nam się pytanie - czy ustawa nie mogłaby być skonkretyzowana (krótsza) – poruszona problematyka i powtórzenia chociażby wymienianie ustaw wielokrotne czyni akt mało czytelnym w korzystaniu.
5. Projekt nie zawiera rozwiązań finansowych za korzystanie z majątku gminy (dróg, instalacji wodociągowej, etc.).
6. Czy są przewidziane rozwiązania zastępcze dla mieszkańców w związku z przemieszczaniem się ich w obszarze gminy.
7. Brak rekompensat dla gminy z tytułu utraty dochodów podatkowych w okresie przejściowym:
–udziału gminy w PIT w związku z odpływem mieszkańców,
–podatku od nieruchomości i rolnym z terenów zajętych pod inwestycję.

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria