W związku z długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych oraz niskimi stanami wody w ujęciach na całym obszarze Gminy Baranów, apelujemy do mieszkańców o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.
Kłopoty z utrzymaniem dostawy wody na odpowiednim poziomie zostało wywołane kilkukrotnie zwiększonym zużyciem spowodowanym upałami i długotrwałym brakiem opadów.

Apelujemy do mieszkańców o racjonalne zużycie wody tj. do ograniczenia podlewania ogrodów, pól, napełniania basenów, mycia samochodów itp., tak aby wystarczyło wody do celów spożywczych i higienicznych. W trakcie upałów istniejąca infrastruktura nie jest w stanie przesyłać aż takiej ilości wody, co powoduje obniżone ciśnienie wody w wielu domostwach. Jeszcze raz prosimy o zrozumienie w tej kwestii i zastosowanie się do naszej prośby, gdyż oszczędne gospodarowanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest istotne dla wszystkich mieszkańców.
W trudnych sytuacjach mogą wystąpić całkowite wyłączenia wody bez wcześniejszego powiadomienia.