Wójt Gminy Baranów zaprasza na VIII Zlot Rowerowy OSINY 2019, który odbędzie się 23 czerwca! Jak co roku startujemy z trzech punktów startowych: plac przy kościele w Kaskach, plac przy OSP w Bożej Woli, plac przy kościele w Baranowie.

W tym roku jedziemy pod hasłem „Rodzina bezpieczna na drodze”. Na wszystkich uczestników czekają gry, konkursy, poczęstunek i świetna zabawa!

Przypominamy, że dzieci do 14 roku życia mogą wziąć udział w zlocie wyłącznie z opiekunem, natomiast dzieci powyżej 14 roku, życia muszą na zlot przybyć ze zgodą podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego.

Zlot Rowerowy 2019

pdf-iconRegulamin Zlotu

pdf-iconKlauzula informacyjna

pdf-iconZgoda rodzica lub opiekuna