Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Od dnia 1 lipca 2019 r. można składać wnioski drogą elektroniczną, a od dnia 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od 1 lipca 2019 r. (albo od dnia urodzenia dziecka). Natomiast jeśli świadczenie wychowawcze jest już przyznane do 30 września 2019 r. to wypłata świadczenia będzie kontynuowana od dnia 1 października 2019 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę.

 

Okres świadczeniowy 2019/2021 będzie trwał do dnia 31 maja 2021 r.

 

od 1 lipca br. można już składać wyłącznie wnioski elektronicznie:

 

  1. przez Internet – za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu

 

  1. przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):

 

  • za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

  • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS

 

  • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

 

od 1 sierpnia 2019 r. – w wersji papierowej:

 

  1. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie ul. Armii Krajowej 89,

 

96-314 Baranów

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8.00 -16.00,

 

środa w godz. 8.00- 17.00,

piątek w godz. 8.00-15.00.

 

2.Za pośrednictwem Poczty Polskiej – na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

  1. Armii Krajowej 89

96-314 Baranów

 

Zachęcamy wszystkich do złożenia wniosku w formie elektronicznej, gdyż jest to najszybszy sposób na kontynuację wypłaty świadczenia wychowawczego 500+.

 

Więcej informacji na temat programu RODZINA 500+ można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl › Wsparcie dla rodzin z dziećmi › Rodzina 500 plus