Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ) Wójt Gminy Baranów zawiadamia, iż od 1 sierpnia 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/57/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty

od 1 sierpnia 2019 r. stawki opłat będą wynosiły:

- odpady zbierane w sposób selektywny (segregowany)      - 27,00 zł od osoby 

- odpady zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany)     - 42,00 zł od osoby 

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej na podstawie danych zawartych już w złożonych wcześniej deklaracjach.

W sytuacji, gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób, sposób gromadzenia odpadów), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2018. r. poz., 1454).

W związku z powyższym bardzo prosimy o dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w w/w wysokości od 1 sierpnia 2019 roku.

TERMINY PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie wynikającej ze złożonej w Urzędzie Gminy deklaracjibez wezwania w terminach ustalonych Uchwałą Nr XXVII/130/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 listopada 2012 r.  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baranów:

  1. Do dnia 31 stycznia - opłata kwartalna za I kwartał (miesiące: styczeń, luty, marzec),
  2. Do dnia 30 kwietnia – opłata kwartalna za II kwartał (miesiące: kwiecień, maj, czerwiec),
  3. Do dnia 31 lipca - opłata kwartalna za III kwartał (miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień),
  4. Do dnia 31 października - opłata kwartalna za IV kwartał (miesiące: październik, listopad, grudzień).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić:

- przelewem na rachunek bankowy Gminy Baranów: Bank Pekao S.A. I/Oddział Żyrardów

                               86 1240 3350 1111 0010 0804 1525

- gotówką w kasie Urzędu Gminy lub u sołtysa wsi (inkasent).

Tytuł opłaty: Opłata za odpady, indywidualny numer klienta (należy podać jeśli jest znany mieszkańcowi).

Po upływie terminu płatności nalicza się odsetki. Zaległa opłata podlega egzekucji administracyjnej.

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria