Pismo w sprawie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(w związku z Uchwałą Nr XI/5712019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.)

pdf-iconPiosmo mieszkańców Bożej Woli

pdf-iconOdpowiedź na pismo