Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

Projekt Moja PrzyszłośćGmina Baranów realizuje projekt systemowy w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego pn.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość" w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1."Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" , Poddziałania 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r. w Szkole Podstawowej w Golach oraz Gimnazjum w Bożej Woli.
W każdej szkole odbywają się:
• zajęcia z nauki języka obcego;
• zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;
• zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, wzmocnienie potencjału rozwojowego, także przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, zapobieganie marginalizacji uczniów, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologicznego oraz kształtowanie w nich umiejętności efektywnego spędzania czasu wolnego.

Budżet projektu to 45020,00 zł. Projekt finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach tych środków są pokryte wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie, zakupiony niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć, zakupione materiały edukacyjne oraz sfinansowane całodzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą.

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria