W dniu 14.10.2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie została podpisana umowa o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Kaskach pod nazwą: „Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Kaskach".

W styczniu 2014 r. w wyniku przeprowadzonej przez Radę Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego" oceny wniosków - wniosek OSP w Kaskach został pozytywnie rozpatrzony pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Wniosek otrzymał 83,54 punktów i zajął 2 miejsce na liście rankingowej. Dzięki pozytywnej ocenie i uzyskaniu dostatecznej ilości punktów, udało się pozyskać środki na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych o wartości 24 651,20 zł. (całkowita wartość operacji 31 774,00 zł.).

Tym samym Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Kaskach została doposażona w bardzo dobrej jakości 14 nowych instrumentów: 2 trąbki, 2 klarnety, 2 flety, ksylofon, dzwonki orkiestrowe, bongosy, 2 meinl – cowbell, talerze orkiestrowe, werbel, trójkąt koncertowy.
Efektem końcowym zrealizowanej operacji był koncert orkiestry, który odbył się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie w dniu 29 października 2014 r. podczas którego młodzi muzycy pod batutą Adama Czajkowskiego wykonali przepiękne utwory.

Realizacja operacji przyczyniła się do kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, a także wzmocniła trdycje muzyczne wśród mieszkańców. Doposażenie w instrumenty jest inwestycją w przyszłość i pozwoli zachować lokalne dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.

Karolina Kruk-Szymaniak

prow