EmpatiaW Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie, trwają prace nad wdrożeniem narzędzi projektu "Empatia", prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt "Empatia", który prowadzi do stworzenia narzędzi informatycznych zwanych Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS), wchodzi w ostatnią fazę wdrożenia w naszym Ośrodku.
Główne elementy Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego to: Centralna Baza Beneficjentów (CBB), Platforma Integracyjna, Portal Informacyjno-Usługowy i Oprogramowanie Terminali Mobilnych. CBB umożliwi m.in. identyfikację beneficjenta, wpłynie na poprawę jakości danych oraz wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć. Platforma Integracyjna zapewni narzędzia wsparcia automatyzacji procesów i utrzymanie standardów, w tym zarządzania bezpieczeństwem, monitorowania usług i integracji z systemami zewnętrznymi.

Jednym z użytecznych narzędzi z których będą mogli korzystać nasi mieszkańcy oraz urzędnicy w przyszłości jest Portal Informacyjno – Usługowy, będzie się składał z publicznej strefy informacyjnej i usługowej.
W części usługowej portal zaoferuje możliwość stworzenia obywatelom indywidualnego konta i składania drogą elektroniczną wniosków o udzielenie świadczeń – w pierwszej kolejności z pomocy społecznej, w następnej m.in. świadczeń rodzinnych. Dzięki posiadaniu indywidualnego konta obywatel będzie mógł śledzić przebieg kolejnych kroków obsługi swojej sprawy nie wychodząc z domu.

 

Do skorzystania z usług wystarczy tylko posiadanie podpisu kwalifikowalnego lub bezpłatnego profilu zaufanego na portalu ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej).
W warstwie informacyjnej mieszkańcy otrzymają dostęp do informacji dotyczących m.in. zasad przyznawania poszczególnych świadczeń, informacji dotyczących urzędów zajmujących się obsługą ich spraw, aktów prawnych, statystyk przygotowywanych przez pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jednym z elementów projektu "Empatia", jest wprowadzenie do Ośrodków Pomocy Społecznej terminali mobilnych, jako końcowych elementów Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego. Mają one na celu usprawnienie obsługi wywiadu środowiskowego i wyeliminowanie pracochłonnej drogi papierowej. Pobranie kwestionariusza wywiadu na terminal, przeprowadzenie wywiadu i przesłanie danych do systemu będzie łatwiejsze i szybsze, dzięki czemu pracownicy socjalni będą mogli skupić się na pomocy osobom jej potrzebującym.

Projekt "Empatia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
'Empatia" daje nowoczesne narzędzia informatyczne, usprawniające pracę pracowników administracji publicznej z obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny oraz pozwalające na świadczenie elektronicznie usług obywatelom. Do skorzystania w pełni z wszystkich przygotowywanych narzędzi projekt "Empatia", brak jeszcze uregulowań prawnych, które pozwolą naszym mieszkańcom na składanie wniosków i podań drogą elektroniczną do Ośrodków Pomocy Społecznej. Jednak biorąc pod uwagę zaawansowanie prac można mieć nadzieję, że wkrótce to nastąpi. Dzięki uczuciu empatii jesteśmy w stanie patrzeć na rzeczywistość z perspektywy innych osób. Dzięki projektowi uzyskamy dostęp do nowych rozwiązań informatycznych ułatwiających nam pracę lub życie.

Halina Tomczyszyn

 

Empatia (z greckiego - empátheia „cierpienie") – w psychologii zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób (empatia emocjonalna), umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość (empatia poznawcza).

Osoba nieposiadająca tej umiejętności jest „ślepa" emocjonalnie i nie potrafi ocenić ani dostrzec stanów emocjonalnych innych ludzi. Silna empatia objawia się między innymi uczuciem bólu wtedy, gdy przyglądamy się cierpieniu innej osoby, zdolnością współodczuwania i wczuwania się w perspektywę widzenia świata innych osobników.