W dniu 19 lutego Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żyrardowie wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowała dla rolników, domowników oraz osób związanych ze środowiskiem wiejskim szkolenie w budynku biblioteki publicznej w Kaskach.

Pracownik KRUS przekazał uczestnikom informacje o zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, z uwzględnieniem wypadkowości na terenie gminy Baranów.

Spotkanie zakończyło się konkursem testowym za znajomości zasad BHP w gospodarstwie rolnym. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS. Wszyscy uczestnicy mogli zaopatrzyć się w materiały popularyzatorskie promujące bezpieczeństwo pracy na terenach wiejskich, a także w kalendarze na rok 2015.

Laureatami konkursu „ Pracuj bezpiecznie” zostali:

I miejsce - Anna Szelachowska z miejscowości Karolina

II miejsce - Adam Banasiak z Buszyc

III miejsce - Jolanta Kaczmarek z Drybusa

Ponadto komisja ustaliła, iż na wyróżnienie zasłużyła Aneta Jaślikowska z Wyczółek

PT KRUS Żyrardów