Jan TwardowskiNiebawem, bo już 1 czerwca będziemy obchodzić 100 rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego, polskiego poety wybitnego przedstawiciela współczesnej liryki religijnej.
Z tej okazji Sejmik Województwa Mazowieckiego (uchwałą Nr 226/14 z dnia 3 listopada 2014 r.) postanowił ogłosić rok 2015 Rokiem ks. Jana Twardowskiego na Mazowszu.
Także Gmina Baranów postanowiła w aktywny sposób włączyć się w obchody setnej rocznicy urodzin księdza - poety, ustanawiając (uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2015 r.), rok bieżący - rokiem Ks. Jana Twardowskiego.

W ramach uroczystych obchodów rocznicy na terenie naszej gminy, odbędzie się m. in. Wielka Gala poświęcona twórczości artysty. Głównym organizatorem tej imprezy jest noszący imię Ks. Twardowskiego, Zespół Szkół w Bożej Woli. Według informacji organizatorów swój udział w uroczystościach zapowiedział znany piosenkarz Mieczysław Szcześniak - artysta, który w swoim repertuarze ma między innymi pieśni i piosenki do słów poezji Ks. Jana Twardowskiego. Gala odbędzie się 23 maja 2015 roku w Kościele Parafialnym w Bramkach, a o bliższych szczegółach z nią związanych informować będziemy na stronie internetowej Informatora oraz na plakatach.

Także tegoroczna, III edycja Fetting Festiwal, która odbędzie się jesienią w Baranowie, swoją tematyką nawiązywać będzie do postaci i twórczości Ks. Jana Twardowskiego.