W sobotę 23 maja w siedzibie OSP w Baranowie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy poświęcona w całości przypadającej w tym roku 25 rocznicy isnienia Samorządu Terytorialnego. Wśród zaproszonych na sesję gości znaleźli się m.in. przedstawiciele powiatowych organów samorządowych, Radni Gminy Baranów minionych kadencji, byli i obecni sołtysi, byli i aktualni pracownicy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy gminnych szkół, członkowie organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz inne osoby, które na przestrzeni minionych 25 lat związane były z gminnym samorządem.

W apelu skierowanym do samorządowców wszystkich szczebli, Prezydent Rzeczypospolitej Pan Bronisław Komorowski napisał między innymi:

"...Odrodzona samorządność to jeden z największych sukcesów naszych przemian. Uwolniła ona obywatelską energię Polaków i pozwoliła lokalnym wspólnotom współuczestniczyć i współdecydować w sprawach publicznych. Nie byłoby nowoczesnej wolnej Polski bez rozwoju samorządności.

Droga do niej wiodła od Sierpnia 1980 roku. Program „Samorządna Rzeczpospolita", uchwalony na I Zjeździe NSZZ „Solidarność", stał się kamieniem węgielnym przyszłych zmian. Wola narodu wyrażona w wyborach 4 czerwca 1989 roku otworzyła drogę do wolnych wyborów samorządowych.

Reforma samorządowa była też jednym z kluczowych elementów zapowiedzianego przez premiera Tadeusza Mazowieckiego „powrotu do Europy". W przeddzień wyborów samorządowych zwrócił się on do rodaków z przesłaniem: „Rzeczpospolita lokalna przechodzi w ręce społeczności, które ją zamieszkują. Będzie ona taka, jaką one same potrafią stworzyć". 27 maja 1990 roku, po raz pierwszy w powojennej Polsce, obywatele mogli zdecydować, kto będzie ich reprezentantem w gminie.

Samorząd terytorialny stał się polem mądrze zagospodarowanej wolności i trwałym elementem polskiego ustroju."

Foto galeria zdjęć z uroczystości.