szkolka-tenisa-ziemnego

dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat
INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA

  • Zajęcia odbywać się będą w miesiącu sierpniu 2015 r. minimum 2x1,5 godziny tygodniowo do ostatnich zajęć w dniu 31 sierpnia 2015 r. Zajęcia zakończone będą konkursem z nagrodami dla uczestniczących dzieci oraz dyplomami potwierdzającymi zdobyte doświadczenie.
  • Zajęcia odbywać się będą w grupach kilku osobowych z uwzględnieniem wieku uczestników. Godziny zajęć będą ustalone po zakończeniu naboru do szkółki i uzależnione od ilości zgłoszonych uczestników.
  • Zajęcia są bezpłatne dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat z terenu Gminy Baranów.
  • Zapisy do szkółki do dnia 15 lipca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Baranowie (sekretariat) lub telefonicznie pod nr 46/858-13-50. O zapisie decyduje data i godzina zgłoszenia, ilość miejsc ograniczona.
  • Zapewnione jest ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na czas trwania zajęć oraz wyposażenie w sprzęt sportowy potrzebny do szkolenia.
  • Zajęcia będą odbywały się na korcie tenisowym w Cegłowie.
  • Uczestnicy powinni być wyposażeni w stroje sportowe
  • Każdy z opiekunów będzie obowiązany do podpisania ,,oświadczenia o odpowiedzialności za stan zdrowia umożliwiający treningi oraz za wypadki i szkody spowodowane przez syna/córkę".
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian dni treningów w związku z sytuacją pogodową. Informacje odnośnie zmian pozostaną rozesłane do uczestników wiadomością sms oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej www.gmina-baranow.pl.
  • Zajęcia będą prowadzone przez Pana Michała Ochnickiego.

Organizator: Wójt Gminy Baranów