ZUK-logoW wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego przetargu, w dniu 23 czerwca br. podpisana została umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Baranów.
Umowę podpisali: przedstawiciel firmy „Remondis” - której oferta byłą najkorzystniejsza - Pan Marcinem Borek oraz reprezentujący gminę Baranów Panowie Andrzej Kolek - Wójt Gminy i Kazimierz Szymański - Skarbnik. Umowa podpisana została na okres 30
miesięcy, czyli do końca grudnia 2017 roku. Łączny kosz realizacji umowy wynosi 1.135.552,80 zł brutto, co w przeliczeniu daje miesięczny koszt w wysokości 37.850,76 zł brutto.

W dziale "Informacje Dla Mieszkańców" - "Gospodarka Odpadami" znajduje się zaktualizowany harmonogram odbioru odpadów segregowanych, zmieszanych i zielonych. Harmonogram będzie obowiązywał do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Podobnie jak dotychczas, Zakład Usług Komunalnych w Baranowie o terminach nadchodzących zbiórek będzie przypominać Państwu przy pomocy wysyłanych sms-ów.

Podpisanie umowy z firmą Remondis na odbiór odpadówZUK informuje jednocześnie, iż od 1 sierpnia br. sms-y dotyczące zbiórek wysyłane będą wyłącznie do abonentów przyporządkowanych do miejscowości i sektorów w której zbiórki będą się odbywać, a nie jak to ma miejsce w tej chwili do wszystkich mieszkańców bez względu na to czy termin konkretnej zbiórki ich dotyczy i czy zbiórka odbywa się w ich miejscowości czy też nie. Dlatego prosimy uprzejmie nowych abonentów systemu "ESEMESIAK" o dopisywanie się nie tylko do grupy GMINA (poprzez wysłanie sms-a z hasłem GMINA), ale również do grup lokalnych - sołeckich (poprzez wysłanie sms-a z trzyliterowym kodem miejscowości). Natomiast dotychczasowych Abonentów, którzy zapisali się wyłącznie do grupy GMINA, prosimy uprzejmie o dopisanie się również do grupy odpowiadającej konkretnemu miejscu zamieszkania. Szczegóły dotyczące systemu powiadamiania smsowego oraz sposobów dopisania się do niego dostępne są w dziale "Informacje Dla Mieszkańców" - "eSeMeSiak" - System SMS.