wodaUrząd Gminy w Baranowie uprzejmie informuje, iż od 6 maja br. na stacji SUW w Stanisławowie trwają prace polegające na wymianie złóż filtracyjnych w dwóch filtrach odmanaganiających. Gmina Baranów podpisała umowę z firmą CEWOKAN Sp. z o.o. w Łowiczu która do dnia 31 sierpnia 2015 roku przeprowadzi wszelkie prace związane z remontem stacji.

Na dzień dzisiejszy złoża zostały wymienione w obu filtrach i zachlorowane, wyniki badania bakteriologicznego dla pierwszego zbiornika są pozytywne, badania bakteriologii drugiego zbiornika trwają i jak tylko będą pozytywne, zbiornik zostanie uruchomiony. Po wpracowaniu nowych złóż zostaną jeszcze wykonane kontrolne badania fizyko-chemiczne.

Po zakończeniu prac związanych z wymianą złóż filtracyjnych, konieczna będzie prawdopodobnie wymiana zbiornika z filtrem odżelaziającym. Jak wynika z oględzin dokonanych przez pracowników przedsiębiorstwa Zakład Kotlarski – firmy znajdującej się na liście Urzędu Dozoru Technicznego, jako firma uprawniona do dokonywania napraw urządzeń objętych dozorem UDT - jego pęknięcie jest na tyle poważne, że naprawa będzie zbyt kosztowna i nieekonomiczna w porównaniu z kosztami zakupu nowego zbiornika.