29.07.2015 w Sali Herbowej Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim policjanci, pracownicy Policji oraz zaproszeni goście pożegnali szefa grodziskiej Policji, insp. Dariusza Zalesińskiego (na zdjęciu po prawej). Będzie on teraz zarządzał jednostką w Otwocku. Jego miejsce zajął dotychczasowy zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II mł. insp. Grzegorz Styczyński (na zdjęciu po lewej).
Mł. insp. Grzegorz Styczyński ma 41 lat. W Policji służy od 1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę rozpoczął w Referacie Patrolowo-Interwencyjnym  KRP Warszawa VII, następnie w 2002 roku objął stanowisko Asystenta sztabu Policji w/w Komendy. Rok później został Kierownikiem Referatu Patrolowo interwencyjnego KRP Warszawa V. W latach 2004 – 2006 pracował na stanowisku Zastępcy Naczelnika  Sekcji Prewencji. W roku 2006 został Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III. Tą samą funkcję pełnił od   2007 roku w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II. W dniu dzisiejszym objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim.
Zdobyte do tej pory doświadczenie i wiedza przez nowego Komendanta są wartością, która bez wątpienia będzie pomocna w skutecznym kierowaniu grodziską komendą.

foto: http://kppgrodzisk.policja.waw.pl