andrzej-kolek-wojt-gminy-baranowMiło mi poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym oddajemy do Waszej dyspozycji nową aplikację internetową, która umożliwia przeglądanie danych przestrzennych będących w dyspozycji Gminy Baranów takich jak ewidencja ulic i adresów czy ewidencja działek.
W ten sposób nasza gmina wypełniła zapisy unijnej dyrektywy INSPIRE*), która nakłada na jednostki samorządowe obowiązek udostępnienia swoich danych (geodezyjnych, planistycznych i in.) za pośrednictwem lokalnych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej tzw. SDI oraz umożliwienia mieszkańcom i innym zainteresowanym osobom przeszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych.
Geoportal Gminy BaranówW ramach procesów związanych z rozwiązaniami prawnymi, uchwalono w Polsce Ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej (Ustawa o IIP) jako krajową transpozycję Dyrektywy INSPIRE. Ustawa ta reguluje zagadnienia związane z działaniami na rzecz budowy i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w całym kraju.
Wdrożenie oprogramowania węzła infrastruktury informacji przestrzennej SDI Gminy Baranów możliwe było dzięki naszemu udziałowi w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".
Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż całość projektu współfinansowana była w 85 procentach przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Dane prezentowane w chwili obecnej w naszym Geoportalu, to jedynie część informacji, które mogą być udostępnione w ten sposób. W niedalekiej przyszłości planujemy umieszczenie w nim m.in. danych dotyczących Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz innych materiałów np. związanych z toczącymi się pracami planistycznymi czy też informujących o gruntowych zasobach gminy przeznaczonych do wydzierżawienia lub sprzedaży.
Gorąco zachęcam wszystkich Państwa do korzystania z tego nowego narzędzia, a także dzielenia się własnymi opiniami na temat jego funkcjonalności czy też prezentowanych danych.
Geoportal dostępny jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową pod adresem http://geoportal.gmina-baranow.pl, zaś link do niego znajduje się również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gmina-baranow.pl oraz na stronie Informatora Gminy Baranów http://www.gmina-baranow.pl .

Wójt Gminy Baranów
Andrzej Kolek

*) Inicjatywa INSPIRE to zespół działań, które mają na celu budowę europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej w celu zapewnienia dostępu do danych przestrzennych każdego z członków Unii Europejskiej. Zgromadzone i udostępnione w ten sposób dane będą mogły być wykorzystywane na każdym szczeblu administracji samorządowej, państwowej oraz unijnej do prac planistycznych, badawczych, związanych m.in. z polityką ekologiczną, rolnictwem, transportem, czy energetyką, jak i przez sektor prywatny.