Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

Wójt Gminy Baranów informuje, iż zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017r. poz. 788) w Urzędzie Gminy w Baranowie dostępny jest do wglądu projekt uproszczonych planów urządzania lasu dla obrębów ewidencyjnych położonych na terenie gminy Baranów, sporządzony na lata 2018 - 2027.

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. Na podstawie art. 21 ust. 5 w/w ustawy o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.
W celu uzyskania ewentualnych informacji w sprawie przedmiotowego planu proszę kontaktować się z leśnikiem starostwa Jackiem Malowańcem pod nr tel. 602 245 081.
Plan dostępny jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 14.

Andrzej Kolek
Wójt Gminy Baranów

geoportal-sdi-baranow.png

 

szkoly-i-przedszkole

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

gminny-program-azbest

SUW Kaski

OSP Boża Wola

partnerskie-gminy-baranow

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl