Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

16 stycznia 2018 w kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Pełnomocnika rządu d.s. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego z przedstawicielami władz Gminy Baranów i Samorządu Terytorialnego Gminy Baranów w osobach Wójta Gminy oraz gminnych Radnych.

W trakcie spotkania przedstawiciele gminy dopytywali przede wszystkim o postępy prac w zakresie planowania i przygotowaniu inwestycji oraz o nowe ustalenia, które mogły pojawić się od czasu wizyty pełnomocnika w Baranowie.
Zgodnie z uzyskanymi informacjami nie pojawiły się żadne nowe fakty pozwalające definitywnie określić lokalizację Centralnego Portu Lotniczego, która to kwestia jest w tej chwili jednym z najistotniejszych tematów nurtujących mieszkańców naszej gminy. Wg. zapewnień pełnomocnika kwestia ta rozstrzygnięta zostanie do końca maja 2018 roku, kiedy to przedstawione zostaną dwie alternatywne lokalizacje.

Delegacja przedstawiła także pełnomocnikowi listę pytań i problemów dotyczących planów budowy CPK, z prośbą o konkretne odpowiedzi na nie w możliwie krótkim terminie. Poniżej przedstawiamy pełną listę złożonych pytań.

Odpowiedzi na poniższe pytania zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich otrzymaniu z Biura Pełnomocnika.

Strefa działalności rolniczej;
1. Należy zadbać o rolników w wieku przedemerytalnym - Co z rolnikami w wieku 55+ lat, którzy zakończą działalność rolniczą (emerytury pomostowe, inne sposoby, określić wiek)
2. Czy rolnicy będą mieli możliwość wykupu ziemi w innych gminach? (obecne przepisy prawne wykluczają możliwość nabycia ziemi rolnej przez osoby niemające statusu rolnika)
3. Co z młodymi rolnikami, którzy otrzymali kredyty na rozwój gospodarstwa?
4. Jakie są przewidywane rekompensaty z tytułu utraty dochodów z prowadzenia gospodarstwa rolnego?
5. Co z rolnikami realizującymi programy unijne? (czas obowiązywania projektu 7 lat)
Przesiedlenia:
6. Jaki będzie czas od wykupu do opuszczenia nieruchomości?
7. Czy będą uproszczone procedury dotyczący budowy nowych siedlisk? (zmiana procedur budowlanych)
8. Jak daleko będzie sięgała strefa ograniczonego użytkowania?
9. Co z mieszkańcami:
-którzy będą mieszkać w obrębie strefy uciążliwości?
-którzy nie mają uregulowanych spraw spadkowych?
-którzy mają kredyty hipoteczne na wybudowanie domów i siedlisk?
-starszymi, nieposiadającymi rodziny? kto będzie odpowiedzialny za ich przesiedlenie?
Działalność gospodarcza:
14. Jakie będą rekompensaty dla przedsiębiorców z tytułu utraty możliwości prowadzenia działalności gospodarczej? (utrata rynku lokalnego)
15. Na jakich warunkach będzie możliwość odtworzenia prowadzonej działalności gospodarczej, w innej lokalizacji? (uproszczenie procedury uzyskania pozwolenia na prowadzenie dotychczasowej działalności- dotyczy dzielności wymagających uzyskania decyzji środowiskowej)
16. Jakie będą zasady zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy w części okołolotniskowej?
Funkcjonowanie samorządu:
17. Czy wykup gruntów będzie dotyczył tylko lotniska, czy też części biznesowej?
18. Jakie będą zasady utrzymania spójności komunikacyjnej (infrastrukturalnej) gminy?
19. Jaka będzie rekompensata dla samorządu za utracone dochody w okresie przejściowym (utrata podatku, niezbywalność gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe)?
20. Pomoc rządowa w zakresie finansowania inwestycji gminnych, wymuszonych umiejscowieniem CPK? (rozbudowa placówek oświatowych, dróg i innej infrastruktury)
Inne:
21. Czy gmina ma szansę na pozostanie jednostką samorządu terytorialnego?
22. Należy przyśpieszyć określenie lokalizacji lotniska, w celu uspokojenia nastrojów społecznych.
23. Procedura i stawki wyceny gruntów i budynków?
24. Przedstawienie lokalizacji magistrali kolejowej i innych połączeń kolejowych.
25. Plany rozbudowy sieci drogowej.

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

BRZYWCZY
ceny wykupu
Mam 2 uwagi do proponowanych cen wykupu: 1.) Ceny transakcji w gminie Baranów są niższe niż w sąsiednich gminach. Rolnicy, których grunty zostaną wykupione nie będą mogli kupić gruntów o takiej samej powierzchni w sąsiednich gminach. Dlatego ceny wykupu gruntów powinny być oparte o ś...
piątek, 13, kwiecień 2018
Pakuła
Pomoc w realizacji budowy CPK
Szanowny Panie, chciałbym zapytać - czy można w jakiś sposób pomóc przy realizacji projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego?
niedziela, 18, marzec 2018
Malinowska
Wykup ziem pod budowę CPK
Dzień dobry, W jaki sposob właściciele ziem rolnych zostaną powiadomieni o możliwości sprzedaży ziem pod budowę CPK?W jaki sposób ustalona zostanie cena sprzedaży za metr kwadratowy?? Pozdrawiam
czwartek, 01, marzec 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl