pgn-planGmina Baranów przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest niezbędnym dokumentem do ubiegania się o fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej.
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to strategiczny dokument wyznaczający kierunki działań inwestycyjnych Gminy w zakresie: transportu, budownictwa, gospodarki przestrzennej, zaopatrzenia w ciepło i energię, gospodarki odpadami oraz wielu innych projektów w zależności od potrzeb mieszkańców i gminy.
Dobrze opracowany PGN pozwala Gminie i jej Mieszkańcom na uzyskanie dofinansowania na poprawę jakości powietrza poprzez działania w zakresie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków oraz poprawą efektywności energetycznej np. poprzez wymianę kotłów na niskoemisyjne. Dofinansowanie jest możliwe zarówno ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Aby opracowywany plan był w jak największym stopniu wiarygodny i aby odpowiadał rzeczywistym potrzebom Mieszkańców, wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy w Baranowie będą indywidualnie zwracać się do Państwa z prośbą o udział w krótkiej ankiecie mającej na celu zebranie informacji na temat m.in. sposobu ocieplenia Państwa domu czy też zastosowanego systemu ogrzewania.
Państwa udział w badaniu ankietowym pozwoli na zebranie wiarygodnych informacji, które będą podstawą do ubiegania się przez gminę o zewnętrzne wsparcie finasowe projektów związanych m.in. z wymianą pieców CO i termomodernizację udynków.
Ankieterzy Urzędu Gminy w Baranowie, którzy wyruszą w teren w połowie czerwca będą wyposażeni w specjalne imienne identyfikatory wydane przez Urząd oraz stosowne upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Baranów.
Wszystkie dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych ankiet posłużą opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów. Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do badań statystycznych i ilościowych i posłużą wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Wioletta Mechocka
Urząd Gminy Baranów
602-650-971
Wykonawca: EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.
Marta Godlewska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./fax. (85) 744 44 60, tel. 507 229 142

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Wójt Gminy Baranów
oraz zespół EkoExpert Doradztwo
Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.