Dnia 17.12.2018 odbyło się spotkanie wójtów gmin: Baranów, Teresin, Wiskitki oraz grupy inicjatywnej, celem którego było ustalenie regulaminu i powołanie Społecznej Rady Konsulcacyjnej (w skrócie SRK)...

 

Powołanie SRK