Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

gole-01W dniu 1 września we wszystkich szkołach i przedszkolu naszej gminy odbyły się uroczystości z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
W tym roku szkolnym w placówkach oświatowych edukację rozpocznie 701 uczniów i przedszkolaków: w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie – 160, w Zespole Szkół im. Orła Białego w Kaskach - 147, w Zespole Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli – 233, i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Golach – 46 uczniów i 115 przedszkolaków.
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie Wójt Gminy – Andrzej Kolek podziękował i pogratulował Pani Renacie Budeckiej za 30 lat pracy. Pani Renata Budecka otrzymała od Wójta list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów, co było dowodem uznania dla dotychczasowej pracy Pani dyrektor.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Golach, Wójt Gminy – Andrzej Kolek wręczył Pani Beacie Jackowskiej akt powierzenia funkcji Dyrektora szkoły. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły w drodze przedłużenia, wymagało opinii Rady Pedagogicznej oraz uzgodnienia z organem sprawującym nadzór pedagogiczny tj. Mazowieckim Kuratorem Oświaty.
gole-02Wójt Gminy wręczył również akt nadania stopnia awansu zawodowego Pani Katarzynie Jaroszewskiej, która pozytywnie zakończyła postępowanie egzaminacyjne. Stopień nauczyciela mianowanego otrzymuje się po ukończeniu stażu na nauczyciela mianowanego oraz zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną. Nauczycielka złożyła ślubowanie potwierdzając je podpisem: "Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".
Wszystkim uczniom, życzymy samych sukcesów, łatwości w nauczaniu i wielu radosnych chwil spędzonych w szkolnych murach, a nauczycielom cierpliwości i wyrozumiałości.

geoportal-sdi-baranow.png

 

szkoly-i-przedszkole

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

gminny-program-azbest

SUW Kaski

OSP Boża Wola

partnerskie-gminy-baranow

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl