Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

pasieki-w-baranowie-i-kaskachPrezes Powiatowego Koła Pszczelarzy w Sochaczewie Pan Jarosław Parśniak przesłał do Urzędu Gminy w Baranowie pismo w którym zwraca się z apelem do rolników prowadzących zabiegi agrotechniczne (opryski) na obszarze naszej gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na znajdujące się w sąsiedztwie pasieki i rodziny pszczele. Ze względu na wagę problemu, a zwłaszcza powtarzające się doniesienia o świadomym niszczeniu przez nieodpowiedzialne osoby pasiek i pszczelich rodzin - publikujemy ww. pismo w całości.

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 6 i 7 w związku z art. 31, 31 b i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r poz. 446) zawiadamiam, że na terenie Gminy Baranów, w niej wymienionych miejscowościach stacjonują pasieki pszczele, składające się z następującej ilości rodzin:
• Kaski - 20 rodzin,
• Cegłów - 6 rodzin.
Mając na uwadze w/w przepisy, proszę o powiadomienie rolników i właścicieli działek sąsiednich o fakcie stacjonowania pasiek oraz o konieczności bezwzględnego przestrzegania obowiązujących zasad stosowania środków ochrony roślin, wynikających z ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 roku (Dz. U. z 2008 r. nr 133, poz. 849), jak również Dyrektywy 91/414, a także Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (cześć B) oraz na mocy przepisów unijnych wynikających z CrossComplance (cz. II 201 lr.) w zakresie:

1. Nie stosowania preparatów toksycznych dla pszczół:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- na rośliny pokryte spadzią,
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek,
- na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

2. Unikania znoszenia cieczy użytkowej, zwłaszcza na sąsiednie kwitnące rośliny.

3. Stosowania środków ochrony roślin, co najmniej 20 m od pasiek, przy prędkości wiatru w czasie zabiegu nieprzekraczającym 4 m/sekundę.

4. Starannego dobierania pory wykonania zabiegu ochrony roślin, najlepiej wieczorem (po oblocie pszczół).

5. Wybierania preparatów selektywnych (bezpiecznych dla owadów pożytecznych), nietoksycznych dla pszczół, o krótkim okresie prewencji.

6. Współpracy z pszczelarzami, w celu ewentualnego zabezpieczenia uli w czasie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.

7. Informowania o zabiegach ochronnych.

8. Postępowania ze środkami ochrony roślin zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania.

9. Przestrzegania przepisów prawnych.

Nadmieniam jednocześnie, że w przypadku podejrzenia, że wskutek zastosowania środków ochrony roślin nastąpiło zatrucie pszczół, poszkodowany może wystąpić o powołanie komisji, której działalność doprowadzi do uwierzytelnienia zatrucia.

Z poważaniem
Prezes Powiatowego Koła Pszczelarzy w Sochacewie
mgr inż. Jarosław Parśniak

geoportal-sdi-baranow.png

 

szkoly-i-przedszkole

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

gminny-program-azbest

SUW Kaski

OSP Boża Wola

partnerskie-gminy-baranow

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl