Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

Zarządzenie Nr 40/2015

Wójta Gminy Baranów

z dnia 10 czerwca 2015r.

w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych oraz upraw rolnych wodą pochodzącą z wodociągu gminnego.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3, art. 40 ust. 3, art. 40 ust.4, art.41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz . U. z 2015, poz. 139 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem poboru wody z gminnego wodociągu, przekraczającym możliwości techniczne SUW Stanisławów i SUW Cegłów wprowadzam bezwzględny, całodobowy zakaz podlewania ogródków przydomowych, szklarni, tuneli foliowych oraz wszelkich upraw rolnych wodą pochodzącą z gminnej sieci wodociągowej - do odwołania.

§2

Zakaz dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§3

W stosunku do osób nie przestrzegających postanowień niniejszego zarządzenia zostanie wszczęte postępowanie karno – administracyjne w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

§4

Nadzór i egzekwowanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Baranowie.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez: wywieszenie na terenie Urzędu Gminy w Baranowie na urzędowych i sołeckich tablicach ogłoszeń, umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baranów.

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria