Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

W związku z informacjami napływającymi od mieszkańców o zaistniałych szkodach w rolnictwie spowodowanych zjawiskiem wymarznięcia zbóż ozimych na skutek ujemnych skutków przezimowania, informujemy iż można składać wnioski o szacowanie szkód ww. uprawach.

Wnioski należy skłądać w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Armii Krajowej 87 (w godzinach pracy Urzędu) w terminie do dnia 18 marca 2016r. do godz. 15:00.

Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji.
Jednakże informujemy, iż przed przystąpieniem do zaorania uprawy i dokonania nowych zasiewów w ramach właściwej gospodarki rolnej, należy wykonać zdjęcia szkód i dołączyć je do składanego wniosku.

Zgodnie z Regulaminem Wojewody Mazowieckiego w sprawie działania terenowych komisji w sprawie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, przekazywane do wojewody są wyłącznie protokoły z gospodarstw, w których poziom szkód był wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

Ponadto przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

geoportal-sdi-baranow.png

 

szkoly-i-przedszkole

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

gminny-program-azbest

SUW Kaski

OSP Boża Wola

partnerskie-gminy-baranow

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl