Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

Aktualności

I grupa

Harmonogram:

03.VIII poniedziałek godz. 10:00-11:30

04.VIII wtorek godz. 10:00-11:30

06.VIII czwartek godz. 10:00-11:30

10.VIII poniedziałek godz. 16:00-17:30

13.VIII czwartek godz. 16:00-17:30

18.VIII wtorek godz. 16:00-17:30

 

II grupa

Harmonogram:

03.VIII poniedziałek godz. 11:30-13:00

05.VIII środa godz. 11:30-13:00

06.VIII czwartek godz. 11:30-13:00

07.VIII piątek godz. 11:30-13:00

11.VIII wtorek godz. 16:00-17:30

14.VIII piątek godz. 16:00-17:30

 

III grupa

Harmonogram:

04.VIII wtorek godz. 11:30-13:00

05.VIII środa godz. 10:00-11:30

07.VIII piątek godz. 10:00-11:30

12.VIII środa godz. 16:00-17:30

17.VIII poniedziałek godz. 16:00-17:30

19.VIII środa godz. 16:00-17:30

 

Zajęcia odbywać się będą na korcie tenisowym w Cegłowie.

Sprzęt zapewniony jest przez Organizatora; uczestnik powinien zabrać ze sobą stój i obuwie sportowe, czapkę, napój.

wyprawka szkolna 2015Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 938) pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zostaną objęci:


1. uczniowie uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
2. uczniowie:
3. słabowidzący,
4. niesłyszący,
5. słabosłyszący,
6. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
7. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
8. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
9. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
10. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej – posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

zakaz-kapieliUrząd Gminy w Baranowie apeluje o rozwagę nad wodą. Wakacje to czas odpoczynku i zabawy ale pamiętajmy również, że jest to czas dużej ilości niebezpiecznych zdarzeń i wypadków. Zadbajmy o to aby te wakacje były bezpieczne!

Przypominamy!
Na terenie gminy Baranów nie ma miejsc, w których można się kąpać! Niestety, nie brakuje amatorów wypoczynku na tzw. dzikich kąpieliskach.

Apelujemy, by podczas wypoczynku nie zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą:
- kąp się w miejscach do tego przeznaczonych, tylko pod opieką ratownika!!!

- nigdy nie skacz do wody w miejscach, w których nie znasz dna.
- w wodzie bądź ostrożny, nie utrudniaj kąpieli innym.
- jeśli długo przebywałeś na słońcu i Twoja skóra jest nagrzana, przed wejściem do wody ochłodź ciało.

- nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu.

Uwaga!!!

NIGDY NIE ZOSTAWIAJMY DZIECI BEZ OPIEKI!!! Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska, pływalni i korzystać z kąpieli tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych.

Ważne numery:

112 - Europejski numer alarmowy

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja

Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Pomimo iż ta liczba z roku na rok spada, nadal zawód rolnika należy do niebezpiecznych. Ryzyko wypadku śmiertelnego w rolnictwie jest prawie czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem. W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano 27 wypadków śmiertelnych, z czego połowa to wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu. Szczególnie niebezpieczne są okresy wczesnej wiosny i lata. W okresie żniw następuje nagromadzenie prac polowych i zwiększenie wysiłku fizycznego. Zmęczenie oraz nieustanny pośpiech podczas wielogodzinnych prac polowych naraża rolnika na ryzyko zaistnienia wypadku.W najbliższych dniach rozpoczynają się żniwa. Właśnie wtedy dochodzi do największej liczby wypadków na wsi. Ulegają im zarówno osoby dorosłe jak i dzieci pozostawiane w tym okresie bez opieki.

Wielu rolników nie zauważa lub lekceważy niebezpieczeństwo. Skutkiem może być tragedia dla rodziny i strata dla gospodarstwa. Używane do pracy maszyny i narzędzia nie zawsze są w pełni sprawne technicznie i właściwie wyposażone, głównie w osłony części ruchomych. Bardzo groźne w skutkach jest czyszczenie, regulowanie oraz naprawianie pras kostkujących i belujących podczas ich pracy. Wkładanie rąk, nóg do pracującej prasy w celu poprawiania sznurka, pchnięcia wciąganej słomy lub siana prowadzi do pochwycenia kończyny i tułowia, co z reguły kończy się ciężkim uszkodzeniem ciała, amputacją kończyny, a nawet śmiercią.

W czasie transportu płodów rolnych takich jak ziarno zbóż, słoma, siano, rolnicy narażeni są na urazy wskutek upadków ze środków transportowych, uderzenia, przygniecenia przez ciężkie przedmioty takie jak elementy przyczep, podajników, ładowaczy oraz spadające z wysokości bele słomy i siana.

Oto kilka przykładów wypadków zaistniałych przy pracy rolniczej:

- gospodarz ciągnikiem sprzężonym z prasą zwijającą prasował słomę na polu. Kiedy aparat wiążący prasy nie podał sznurka, wysiadł z ciągnika, ale nie wyłączył silnika i napędu prasy. Manipulując przy aparacie wiążącym ręka została pochwycona i wciągnięta dobębna formującego baloty.Pomimo udzielonej pomocy medycznej, rolnik zmarł.

- podczas transportu słomy z pola do gospodarstwa syn rolnika siedział na schodkach wejściowych traktora. W pewnym momencie chłopiec spadł i został przejechany przez dwie przyczepy. Poniósł śmierć na miejscu.

- w stodole rolnik pobierał z beli słomę na ściółkę  dla trzody chlewnej. Przebywał na drabinie drewnianej opartej o bele słomy. Drabina przesunęła się a mężczyzna stracił równowagę upadając do tyłu na betonową posadzkę. Doznał poważnego urazu głowy, który doprowadził do zgonu.

- niewłaściwie zabezpieczona skrzynia przyczepy opadła na rolnika, który naprawiał przewód układu hydraulicznego. Poszkodowany zmarł.

- podczas przepędzania bydła jeden z byków odwrócił się do poszkodowanego i przycisnął go do ściany przebijając  rogiem brzuch. W wyniku doznanego urazu nastąpiła śmierć.

Do wielu tragedii dochodzi z podobnych przyczyn. W związku z powyższym każdego roku KRUS organizuje liczne szkolenia, konkursy i spotkania dla rolników, aby poszerzyć ich wiedzę w zakresie zasad BHP w rolnictwie. Niestety ofiarami wypadków na wsi są także dzieci. Wypadki z ich udziałem to najczęściej efekt nieuwagi, nieposłuszeństwa i braku wyobraźni. Eksperci radzą, by rodzice wydzielali osobne miejsce na zabawę dzieci na terenie gospodarstwa. Poza tym, angażując dzieci do pomocy w gospodarstwie, nie należy powierzać im prac przekraczających ich możliwości fizyczne i psychiczne. Należy też pamiętać o odpowiednim nadzorze najmłodszych. Zachęcamy do zapoznania się z wykazemprac, których nie powinny wykonywać dzieci do ukończenia lat 15 – stu. Wykaz dostępny jest na stronie internetowej KRUS – www.krus.gov.pl.

kolonie w lipnicy 2015Jak co roku Wójt Gminy Baranów oraz Gminny Klub Sportowy Orion-Puls Cegłów zorganizowali letni wypoczynek dla dzieci z naszej gminy. Po raz trzeci gościliśmy w dniach 02.07-12.07.2015 r., na przepięknej Ziemi Kaszubskiej w miejscowości Lipnica w powiecie bytowskim. Na kolonii przebywało 48 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Podczas pobytu, oprócz dobrej zabawy i miłej atmosfery, dzieci uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez kadrę wychowawców w ramach przygotowanego programu pobytu.

kolonie w lipnicy 2015Uczyliśmy się pływać i uprawialiśmy turystykę kwalifikowaną. Ponadto prowadziliśmy zajęcia sportowe oraz gry i zabawy. Podczas pobytu wyjechaliśmy na wycieczkę do Trójmiasta. Zwiedzaliśmy Stadion PGE Arena, wybudowany na Euro 2012, byliśmy na molo w Orłowie, na Westerplatte, a także w Porcie Gdyńskim, gdzie mogliśmy podziwiać tamtejsze Oceanarium. Wzięliśmy również udział w turnieju piłki nożnej, w którym naszymi rywalami była młodzież z Ukrainy oraz z Sochaczewa.

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria