Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

Aktualności

wodaUrząd Gminy w Baranowie uprzejmie informuje, iż od 6 maja br. na stacji SUW w Stanisławowie trwają prace polegające na wymianie złóż filtracyjnych w dwóch filtrach odmanaganiających. Gmina Baranów podpisała umowę z firmą CEWOKAN Sp. z o.o. w Łowiczu która do dnia 31 sierpnia 2015 roku przeprowadzi wszelkie prace związane z remontem stacji.

Na dzień dzisiejszy złoża zostały wymienione w obu filtrach i zachlorowane, wyniki badania bakteriologicznego dla pierwszego zbiornika są pozytywne, badania bakteriologii drugiego zbiornika trwają i jak tylko będą pozytywne, zbiornik zostanie uruchomiony. Po wpracowaniu nowych złóż zostaną jeszcze wykonane kontrolne badania fizyko-chemiczne.

Po zakończeniu prac związanych z wymianą złóż filtracyjnych, konieczna będzie prawdopodobnie wymiana zbiornika z filtrem odżelaziającym. Jak wynika z oględzin dokonanych przez pracowników przedsiębiorstwa Zakład Kotlarski – firmy znajdującej się na liście Urzędu Dozoru Technicznego, jako firma uprawniona do dokonywania napraw urządzeń objętych dozorem UDT - jego pęknięcie jest na tyle poważne, że naprawa będzie zbyt kosztowna i nieekonomiczna w porównaniu z kosztami zakupu nowego zbiornika.

Już po raz szósty Oddział Regionalny KRUS w Warszawie organizuje Konkurs dla rolników i sołtysów z całego Mazowsza. Konkurs przebiega we współorganizacji jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na wsi oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Konkurs przebiega w 2 etapach (Placówki Terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją Placówkę Terenową w Konkursie na etapie wojewódzkim.

P7060530.JPG

Etap Placówkowy (powiatowy) odbył się w dniu 06.07.2015r. w siedzibie KRUS w Żyrardowie. Laureatami konkursu zostali:

1 miejsce - Waldemar Zgiet z Wiskitek – gm. Wiskitki

2 miejsce - Edward Jasiński z – gospodarstwo rolne w Bożej Woli gm. Baranów

3 miejsce  -  Jan Igański z miejscowości Mrozy gm. Puszcza Mariańska

Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez KRUS, które uroczyście wręczyła w imieniu organizatorów Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Żyrardowie – Pani Eleonora Danuta Sitkiewicz.

Agnieszka Sulikowska - Kuran

barszcz sosnowskiegoBarszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany "zemstą Stalina", to roślina, która jest bardzo niebezpieczna dla ludzi, a zwłaszcza dzieci. Kontakt z nią powoduje oparzenie skóry, podobne do oparzenia wrzątkiem, czego następstwem są ropne pęcherze gojące się nawet przez kilka lat. Sprawdź, co to jest barszcz Sosnowskiego, gdzie można go spotkać, jakie są charakterystyczne objawy poparzenia tą rośliną i jak je leczyć.

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.), potocznie "zemsta Stalina", to groźna dla ludzi roślina, powodująca przede wszystkim oparzenia skóry, ale w określonych sytuacjach mogąca przyczynić się nawet do śmierci osoby, która miała z nią kontakt. Barszcz Sosnowskiego to inwazyjny chwast należący do rodziny selerowatych (Apiaceae). Do Polski został sprowadzony z Kaukazu pod koniec lat 50. XX wieku. W czasach stalinowskich rozpoczęto jego uprawę na wielką skalę, ponieważ miał służyć jako pasza dla bydła, jednak niedługo potem zaprzestano jego uprawy. Bardzo często rośnie w tych samych skupiskach, co barszcz olbrzymi (mantegazyjski), który jest równie niebezpieczny co Sosnowski.

Barszcz Sosnowskiego można pomylić z wyrośniętym koprem, ale jest od niego o wiele wyższy - osiąga nawet 4 metry wysokości. Chwast ma zieloną bruzdowaną łodygą, która w dolnej części jest pokryta fioletowymi plamkami. Jego liście są duże i szerokie (o średnicy do 150 cm), o zaostrzonych końcówkach, a kwiaty zebrane w gęsty i duży baldach są białe.

Dlaczego barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny?

szkody łowieckieW związku ze zdarzającymi się na terenie naszej gminy przypadkami dokonywania przez zwierzęta dzikożyjące szkód łowieckich w uprawach rolnych informujemy, że Gmina Baranów nie jest właściwym organem do którego kierować należy roszczenia z tytułu szkód łowieckich. W piśmie skierowanym do Wójta Gminy Baranów przez Pana Piotra Chmielewskiego, Sekretarza Zarządu Koła Łowieckiego "GRUNWALD" czytamy m.in.:

"Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.03.2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. z 2010 r., poz. 272), w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1226 z późn. zm.), Zarząd Koła Łowieckiego „GRUNWALD" przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie informuje, że na terenie dzierżawionych przez nas obwodów łowieckich osobami uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych są:

w obwodzie nr 417: Gospodarz Obwodu nr 417 - Kol. Tomasz PIETRZAK
Zam. Elżbietów 10, 96-516 Szymanów, Tel. 696 821 330
w obwodzie nr 401: Gospodarz Obwodu nr 401 - Kol. Cezary BARTCZAK
Zam. Plecowice 70B, 05-088 Brochów, Tel. 601 957 386

Jednocześnie informuję, że właściciel lub posiadacz gruntu na którym powstała szkoda (rolnik), zgłasza szkodę wyłącznie w formie pisemnej do ww. osoby, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia (w przypadku szkód wyrządzonych w sadach - w terminie 14 dni od dnia jej powstania) - wzór zgłoszenia szkody w załączeniu do pisma."

Poniżej zamieszczamy oryginał ww. pisma, oraz formularze zgłoszenia szkód łowieckich, które należy składać bezpośrednio u wskazanych powyżej osób (Gospodarzy Obwodów).

Informacja własna
fot. Tygodnik Ciechanowski

pdf-iconOryginał pisma

pdf-iconZgłoszenie Obwód 401

pdf-iconZgłoszenie Obwód 417

VIII Sesja Rady Gminy BaranówW dniu 24 czerwca 2015 r. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Baranów. Jest to jedna z ważniejszych sesji, odbywających się w ciągu roku, gdyż Rada Gminy podczas obrad podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Baranów z tytułu wykonania budżetu gminy za rok miniony. Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Baranów absolutorium z tytułu wykonania budżetu, wyrażonym w uchwale Nr VIII/34/2015.

Podczas obrad na czerwcowej sesji Rada Gminy podjęła szereg uchwał dotyczących:
1. Uchwała Nr VIII/35/2015 - w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków. Od 1 lipca 2015 roku – za odbiór jednego metra sześciennego ścieków, mieszkańcy gminy zapłacą 7,02 zł brutto.
2. Uchwała Nr VIII/36/2015 – w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2015 roku nastąpi wzrost opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych do 8,50 zł/os. za odpady segregowane i 15 zł/os. za odpady zmieszane miesięcznie.

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria