Informuję, iż w związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Baranów otwartego konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Baranów wpłynęła 1 oferta: Gminnego Klubu Sportowego Orion-Puls.

Podczas posiedzenia Komisji wybrana została oferta Gminnego Klubu Sportowego Orion-Puls. Protokół z posiedzenia stanowi załącznik.

Wójt Gminy Baranów
(-)
Andrzej Kolek

Baranów, dnia 26.02.2018 r.

pdf-iconProtokół z wyboru oferty