Tadeusz SkrzypczyńskiTadeusz Skrzypczyński przez całe swoje życie prywatne i zawodowe był głęboko związany z Gminą Baranów. Żył jej problemami, pracował dla niej i dla jej mieszkańców.


W czasie swojej drogi zawodowej pełnił różne funkcje publiczne:
• Był pracownikiem Gromadzkiej Rady Narodowej w Buszycach,
• Pracownikiem, a później Przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej w Baranowie,
• Dyrektorem Banku Spółdzielczego w Baranowie
• Kierownikiem Służby Rolnej
• Naczelnikiem Gminy
• Zwieńczeniem jego kariery zawodowej był wybór na funkcję Wójta Gminy Baranów.


Wśród mieszkańców cieszył się nieposzlakowaną opinią człowieka niezwykle życzliwego, lubianego i otoczonego powszechnym szacunkiem. Człowieka, który zawsze starał się nieść bezinteresowną pomoc wszystkim potrzebującym.
Był inicjatorem wielu przedsięwzięć o charakterze ogólnogminnym , takich jak budowa dróg czy ośrodka zdrowia, a efekty jego pracy do chwili obecnej z powodzeniem służą mieszkańcom gminy.
Wśród wielu jego życiowych pasji największą była chyba działalność społeczna. Będąc członkiem jednostki OSP w Osinach oraz później kiedy pełnił funkcję Prezesa Zarządu Gminnego OSP, bardzo mocno i konsekwentnie zabiegał o rozwój i dobre wyposażenie jednostek straży z terenu gminy.
Był współzałożycielem Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP w Kaskach, która jest w tej chwili dumą i chlubą Gminy Baranów, odnosząc wiele sukcesów zarówno w kraju jak i za granicą.
Tadeusz Skrzypczyński pełnił także funkcję Radnego Powiatu w I kadencji odrodzonego samorządu powiatowego.
Za swoja pracę zawodową oraz działalność społeczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi w tym między innymi : Złotym Krzyżem Zasługi i Złotym Znakiem Związku, a także szczególnie cennym dla mieszkańca gminy odznaczeniem honorowym „Zasłużony dla Gminy Baranów".