Pani Joanna Zimochocka to osoba, która swoją pracą zawodową i społeczną na trwale wpisała się w życie Gminy Baranów.

W latach 1965 – 2007 była zatrudniona w Urzędzie Gminy w Baranowie.
Dnia 01 sierpnia 1965 roku rozpoczęła pracę, jako praktykant w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Baranowie.
Następnie zajmowała stanowisko referenta budżetowego, później starszego referenta budżetowego. W latach 1967 - 1972 była Sekretarzem Gromadzkiej Rady Narodowej w Baranowie, o od roku 1973 do do 1982 pełniła funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baranowie. Od 1982 do 2007 roku była Sekretarzem Gminy i jednocześnie zastępcą Kierownika USC.

Na rzecz lokalnej społeczności zawodowo przepracowała 42 lata.
Podczas pełnienia funkcji Sekretarza Gminy Pani Joanna Zimochocka angażowała się w organizację prac społecznych. Pomagała w budowie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Baranowie. Była organizatorką wielu imprez kulturalno - sportowych np. dożynki gminne, pikniki rodzinne, rajdy rowerowe, konkursy dla młodzieży szkolnej. Pomagała rodzinom ubogim, wielodzietnym. Była fundatorem upominków dla młodzieży szkolnej osiągającej najlepsze wyniki w nauce. Działała jako członek Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego".

Jest długoletnim działaczem w Gminnym Zarządzie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie od wielu lat pełni funkcję Sekretarza i Skarbnika. Jest czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie oraz członkiem honorowym Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic.

Była współorganizatorką obchodów 600-lecia w miejscowości Kaski oraz nadania imion dla szkół działających na terenie Gminy Baranów. Przyczyniła się do utworzenia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kaskach. Pani Joanna Zimochocka angażuje się w życie parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie, a także aktywnie wspiera inne organizacje społeczne.

Jej praca zawodowa i społeczna, silny charakter oraz wrodzone umiejetności organizatorskie w dużym stopniu wpłynęły na rozwój i obecny charakter Gminy Baranów. Pani Joanna to typowy przykład społecznika dla którego nie jest problemem poświęcenie własnego wolnego czasu, jeśli tylko można zrobic coś pożytecznego dla lokalnej społeczności.

Za swoją dotychczasową pracę została uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.