szymanczakRyszard Szymańczak był osobą bardzo głęboko zakorzenioną w życiu społecznym gminy, a także miejscowości Baranów. Od młodzieńczych lat był aktywnym działaczem organizacji młodzieżowych, organizatorem wielu lokalnych inicjatyw. Jego główna działalność społeczna skupiona była na samorządzie lokalnym.

Od 1992r. pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie. W tym okresie nastąpił bardzo szybki rozwój strażackiej organizacji. Nastąpił znaczący wzrost liczby strażaków, rozpoczęto prace z młodzieżą, zadbano o dobre wykształcenie strażaków.

Dzięki zaangażowaniu Ryszarda Szymańczaka bardzo zmieniły się warunki działalności OSP. Został rozbudowany i zmodernizowany budynek OSP, jednostka otrzymała sprzęt nowej generacji. Efektem tej działalności było włączenie OSP Baranów do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Był także członkiem władz strażackich struktur państwowych, pełniąc funkcję v-ce prezesa zarządu.

 

Za swoją działalność odznaczony został najwyższymi odznaczeniami strażackimi:

  • 1992r. – Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
  • 1995r. – Medal Wzorowy Strażak,
  • 2004r. – Srebrny Krzyż Zasług,
  • 2013r. – Złoty Znak Związku (pośmiertnie).

 

Ryszard Szymańczak był człowiekiem aktywnym w działalności samorządowej. Zyskując zaufanie społeczeństwa, pełnił funkcję radnego gminy w kilku kadencjach. W latach 1998 – 2006 był Przewodniczącym Rady Gminy Baranów. Jego cechy charakteru powodowały, że był zawsze gotowy do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.