Zestaw dokumentów związanych z ogłoszonymi przez Wójta Gminy Baranów konsultacjami społecznymi, dotyczącymi Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Baranów na lata 2015-2025 do pobrania w formie plików pdf

 

pdf-icon Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Baranów na lata 2015-2025

pdf-icon Raport o Stanie Gminy Baranów

pdf-icon Raport z badań warunków życia i jakości usług publicznych

pdf-icon Zarządzenie 95/2015 Wójta Gminy Baranów w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Baranów na lata 2015-2025

pdf-icon Formularz Konsultacji Społecznych