Gminne Przedszkole w Cegłowie

herb-gminy-baranow

  • Zarejestruj się

Informacje

HISTORIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MARII KONOPNICKIEJ W GOLACH

Inicjatorem budowy szkoły w Golach był od 1900 roku Jan Brzeziński z Bronisławowa, ówczesny Wójt gminy Pass. Na placu ofiarowanym przez państwo Piotrowskich - właścicieli majątku Gole, rozpoczęto prace budowlane, według projektu opracowanego przy pomocy sekretarza gminy – p. Malinowskiego.

W 1904 roku budowa szkoły została ukończona. Mieściła się na terenie obecnego Ośrodka Zdrowia. Pierwszym nauczycielem był p.Sobudkowski. Początkowo uczęszczało do szkoły mało dzieci, lecz w okresie zimowym dużo więcej, bo nawet 120 uczniów.

W okresie okupacji 1914-1916 w szkole kwaterowały wojska rosyjskie i niemieckie. Podobne utrudnienia nastąpiły w wyniku wybuchu II wojny światowej. Mimo ogromnych trudności administracyjnych lekcje odbywały się nieprzerwanie. Pokonanie wszelkich trudności było możliwe dzięki zainteresowaniu mieszkańców i ich społecznego zaangażowania.

Warte uwagi są ciekawostki z życia ówczesnej szkoły: uczniowie prowadzili hodowlę jedwabników i pszczół, zajmowali się zbiórką ziół leczniczych. W 1949 roku dokonano przypadkowego odkrycia grobów na terenie szkolnym. W wyniku prac wykopaliskowych, prowadzonych przez delegata Muzeum Archeologicznego w Warszawie, odkopano kilkanaście grobów kloszowych i skrzynkowych. Znaleziska zostały odesłane do warszawskiego muzeum.

Wraz z nadejściem 1950 roku pojawiły się inicjatywy rozbudowy szkoły, ewentualnie pobudowania nowej. Działania w tym zakresie rozpoczęły się w 1954 roku. Usprawniła je założona w szkole w 1956 r. instalacja elektryczna.

28 sierpnia 1958 roku przekazano do użytku nową szkołę ( budynek obecnej szkoły). Jej pierwszym kierownikiem była p. Wanda Cempel, następnie p. Adam Ircha. Nauka w nowej szkole przebiegała bardzo sprawnie. Działało kilka organizacji uczniowskich.W okresie zimowym organizowane były zajęcia świetlicowe; w czasie wakacji organizowano dziecińce.

W związku ze zmniejszającą się ilością uczniów, władze oświatowe obniżyły na początku lat 70-tych stopień organizacyjny. Z kadry nauczycieli została tylko pani Wanda Czerwińska, którą powołano na kierownika Punktu Filialnego, a dyrektorem był wówczas p. Gienisław Bladowski, kierujący Szkołą Podstawową w Bożej Woli. Pani Czerwińska umiejętnie i bardzo rzetelnie organizowała pracą szkoły. Dużym zaangażowaniem wykazywał się również Komitet Rodzicielski.

W 1979 roku pracę podjęły: p. Hanna Oracka i p. Zofia Nurczyńska ( Wit). W ciągu następnych 20 lat zachodziły kolejne zmiany. Do 1984 roku kierownictwo szkoły obejmowała p. Wanda Czerwińska. U jej boku rozpoczęła pracę p. Gabriela Gajewska. W latach 1984 – 87 dyrektorem była p. Zofia Kosicka. W tym czasie podjęły pracę pedagogiczną: Małgorzata Szlązak ( obecnie Motylewicz), Renata Surowska ( Budecka), Janina Bartold ( Brunejko), Dorota Mikołajczyk, Elżbieta Jeznach, Beata Michalak ( Markowska), Jolanta Błaszczyk (Szyjer), Marlena Janiak. Z wymienionych dziś pracują : p.Wit, p. Oracka, i p. Szyjer.

Za czasów p. Kosickiej zaczęto podnosić stopień organizacyjny szkoły.

W latach 1987-1999 na stanowisku dyrektora był p. Zbigniew Reluga. Zatrudnił p. Iwonę Ostrowską ( Bielską). Dzięki p. Reludze ZHP ożywiło swoją działalność. Uczniowie wykazywali ogromną chęć do działań pozalekcyjnych.

Od 1999 r. stanowisko dyrektora piastuje p. Zofia Wit. W tym czasie pracę rozpoczęły: p. Justyna Gotowiec ( obecnie Michta), p. Bożena Ciężka, p. Agnieszka Michałowska, p. Lucyna Gałecka (obecnie Majchrzak), p. Beata Jackowska, p. Monika Polańska, p. Magda Karczewska, p. Ewa Giers, p. Monika Chmielewska, p. Edyta Kołodziejak.

W szkole w Golach jest ciepło i przytulnie. Pracują tu tylko kobiety i tworzą naprawdę zgrany zespół, znakomicie prowadzony przez panią Zofię Wit.

Pani Dyrektor zabiega o jak najlepsze zaplecze dydaktyczne i stara się stworzyć uczniom optymalne warunki do nauki. W tym roku szkolnym została otwarta nowoczesna pracownia komputerowa. Dzieci mogą z niej korzystać w ramach lekcji, jak również spotkań pozalekcyjnych, spośród których mogą wybrać także zajęcia muzyczne i artystyczno-teatralne.

Kto tylko przekroczy próg naszej szkoły, ma okazję poznać pomocnych, przyjaznych ludzi, odczuje miłą, rodzinną atmosferę, którą współtworzą uczniowie, ich rodzice i nauczyciele.

Szkoła jest zawsze zadbana. Nad jej czystością czuwa niezastąpiona pani Małgorzata Sitarz. Jest najwcześniej w szkole i ostatnia z niej wychodzi. Dba, żeby każdemu dobrze się pracowało i uczyło.

Nad sprawami finansowymi trzyma pieczę nasza ukochana księgowa - Małgorzata Nowecka. Jej wnikliwemu oku nie umknie żaden grosik. Dzięki znakomitej współpracy pani Noweckiej i pani Dyrektor, zawsze mamy w szkole to, co jest potrzebne.

Kalendarz imprez i uroczystości
w roku szkolnym 2015/2016

 

 26 XI GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „BĄDŹ BEZBŁĘDNY"
27 XI ANDRZEJKI
7 XII MIKOŁAJKI
17 XII WIGILIA
20 I BAL KARNAWAŁOWY
28 I DZIEŃ BABCI I DZIADKA
15 II WALENTYNKI
9 III DZIEŃ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
23 III APEL WIELKANOCNY
14 IV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI „SŁOWEM MALOWANE"
28 IV APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
31 V DZIEŃ MAMY I TATY
1 VI DZIEŃ DZIECKA
24 VI ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

Kalendarium

1 IX rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16
23XII-1I zimowa przerwa świąteczna
22 I koniec I semestru
1-14 II ferie zimowe
24-29 III wiosenna przerwa świąteczna
5 IV sprawdzian uczniów klasy VI
24 VI zakończenie roku szkolnego

Oprócz w/w dni jeszcze święta państwowe i kościelne: 11 XI, 6 I, 3 V, 26 V
Dni wolne od zajęć lekcyjnych: 2 XI , 5 IV (sprawdzian uczniów klasy VI), 2 V, 27 V, 2 i 3 VI (te dwa dni przeznaczone na wycieczki).

Rada Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

 

Pani Izabela Mirkowicz - Przewodnicząca
Pani Teresa Danielewicz - Zastępca
Pani Ewelina Pietraszek - Skarbnik
Pani Iwona Oracka
Pani Aneta Rychlewska

 


 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2013/2014

 

Pani Anna Szymańska - Przewodnicząca

Pani Justyna Zambrzycka - Zastępca

Pani Jadwiga Jachimczak - Skarbnik

Pani Teresa Danielewicz

Pani Zenona Oracka

Pani Monika Gut

Pani Ilona Wojtysiak

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015 - 2016

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Golach

• 30 sierpnia (w niedzielę) o godz. 9.00 Msza św. w kościele w Izdebnie Kościelnym;
• 1 IX (we wtorek) o godz. 8.00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Gminnym Przedszkolu w Cegłowie.
Przebieg inauguracji:
- Powitanie dzieci i rodziców;
-Przekazanie informacji odnośnie funkcjonowania przedszkola.
Dzieci mogą pozostać w przedszkolu do godz. 17.00.
(W przypadku nieobecności dziecka 1 IX prosimy o informację do 31 VIII do godz. 15.00 w celu odwołania posiłków. Tel. do sekretariatu: 46-856-09-02).
• 1 IX (we wtorek) o godz. 10.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej. Uczniowie uczestniczą w inauguracji, a następnie udają się do domu.

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Marii Konopnickiej w Golach

Gole 51

96-314 Baranów

tel./fax (046) 856 07 76 (szkoła)

tel. (046) 856 09 02 (przedszkole)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor Szkoły - mgr Beata Jackowska

 

GODZINY PRACY SEKRETARIATU ZSP W GOLACH

W DNIACH: OD 1 DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA - GODZ. 7.00-15.00

W POZOSTAŁE DNI: 8.00-16.00

Sekretariat znajduje się w budynku Przedszkola

Rada Pedagogiczna
Publicznej Szkoły Podstawowej
wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Marii Konopnickiej w Golach

 

 

Dyrektor szkoły- mgr Beata Jackowska

mgr Monika Polańska – wychowawca klasy I, nauczanie zintegrowane, zaj. na świetlicy

mgr Hanna Oracka - wychowawca klasy II, nauczanie zintegrowane, zaj. na świetlicy

mgr Katarzyna Jaroszewska – wychowawca klasy III, nauczanie zintegrowane, plastyka, technika

mgr Jolanta Szyjer – wychowawca klasy IV, matematyka, wych. – fiz.

mgr Justyna Michta – wychowawca klasy V, j. polski, muzyka, muzykoterapia

mgr Elżbieta Chaber – wychowawca klasy VI, przyroda

mgr Paulina Mateusiak – j. angielski

mgr Katarzyna Łażewska – j. angielski

mgr Beata Ciszewska- j. niemiecki

mgr Maja Więckowska - j. rosyjski

mgr Agata Kęska- Drab – historia

mgr Agnieszka Michałowska – katechetka

mgr Anika Borowska – logopeda

mgr Emilia Kamińska – nauczyciel wspomagający, zaj. korekcy- kompensacyjne

mgr Beata Jackowska – zaj. komputerowe

mgr Paulina Tylkowska – urlop macierzyński

 

gminny-program-azbest

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl